2012:36 Hälsorelaterad övervakning

Om publikationen

Löpnummer:
2012:36
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Mycket av den hälsorelaterade övervakningen sker på nationell nivå och ger en övergripande bild av hälsomiljötillståndet. Inom många områden kan man anta att nationella studier även speglar hälsotillståndet på regional nivå. Till exempel äter vi i stort sett samma mat och använder samma produkter inom Sverige.

Regional hälsorelaterad övervakning sker endast inom vissa specifika områden. Ett regionalt utvecklingsprojekt pågår för närvarande i samarbete mellan Jönköpings län, Östergötlands län, Kronobergs län och Blekinge län i syfte att kartlägga vilka hälsorisker som är störst i respektive län. Målet är att identifiera vilka områden som bör följas upp genom regional övervakning av miljö och hälsa.

Kontakt