2012:30 Bottenfauna i Jönköpings län 2011 - En undersökning av bottenfauna på 40 lokaler i rinnande vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2012:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 40 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av
ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt