2012:23 Hären med flera sjöars fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2012:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
120
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande fiskevårdsplan omfattar Hären med flera sjöars fiskevårdsområde. Förhoppningen är att denna plan kommer att fungera som styrdokument för föreningens framtida fiskevårdsarbete. Genom att följa planen finns möjligheter att bedriva ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårdsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för ett rationellt och långsiktigt hållbart nyttjande av fiskbeståndet inom fiskevårdsområdets sträckning.

Planen har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Hären med flera sjöars fiskevårdsområdesförening. Ett stort tack riktas till alla som bidragit till projektets slutförande! Arbetet med fiskevårdsplanen har utgjort en del i ett större projekt som löpt under perioden 2010-2012. Projektet har syftat till att ta fram fiskevårdsplaner för intresserade fiskevårdsområden i de västra delarna av Jönköpings län. Arbetet har finansierats via EU-medel i form av tilldelat LONA bidrag (Lokala naturvårdssatsningar), statliga fiskevårdsmedel och via egeninsats samt ideellt arbete från fiskevårdsområdesföreningen själva.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping