2012:16 Rasjön-Rakalvens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
219
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande fiskevårdsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påverkar Rasjön-Rakalvens fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuvarande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön.

Kontakt