2012:16 Rasjön-Rakalvens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 219

Publikationstyp: Rapport

I föreliggande fiskevårdsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påverkar Rasjön-Rakalvens fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuvarande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön.

Kontakt