2012:15 Värna Vårda Visa

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Detta regionala Värna Vårda Visa-program anger mål och åtgärder för skyddad natur i Jönköpings län under perioden 2012-2015. Det kompletterar Naturvårdsverkets nationella
Värna Vårda Visa-program. Syftet är att sätta upp mål för naturvårdsförvaltningen i länet och de åtgärder som bedöms nödvändiga och rimliga att genomföra inom perioden. Utöver
att främst vara ett styrdokument för Länsstyrelsen gäller det även de tre kommuner som förvaltar statligt skyddade områden.

Kontakt