2012:14 Ylens fiskevårdsområde Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
287
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande förvaltningsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påverkar Ylens fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuvarande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön.

Kontakt