2012:14 Ylens fiskevårdsområde Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2012:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 287

Publikationstyp: Rapport

I föreliggande förvaltningsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påverkar Ylens fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuvarande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön.

Kontakt