2012:13 Statistisk utvärdering av vattenkvalitet i sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2012:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår:

Sidantal: 344

Publikationstyp: Rapport

Flertalet sjöar visar minskande trender av totalkväve och 48 % minskar signifikant. För TOC, visar det stora flertalet sjöar ökande trender och 56 % av dessa ökar signifikant. Vidare visar 65 % av sjöarna och 56 % av vattendragen minskande konduktivitet. För pH visar 23 % av sjöarna och 16 % av vattendragen signifikant ökande pH-värden

Kontakt