2012:12 Analys av elfiskedata

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

De statistiska metoderna är generellt av tre typer; att beskriva data, att analysera data och screena data efter mönster och trender (explorativ analys). Här kommer vi att fokusera på de två första typerna. Mycket av de elfiskedata som skall utvärderas är av monitoringtyp, det är inte strikt uppställda experiment med den vedertagna vetenskapliga kedjan av hypo-tes (a priori), försök och statistiskt test. Vi riktar oss därför inte till den statistiskt bevand-rade experimentatorn, utan till er som efter att undersökningarna utförts vill veta om det är normalt, om det skett förändringar eller om saker och ting verkar utvecklas åt ett visst håll. Ni är kanske inte heller speciellt bevandrade i statistik, men ni kan

Kontakt