2012:10 Vaggerydsortens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
113
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan har utformats i samverkan mellan fiskevårdsområdesföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län med målsättning att staka ut riktningen för den framtida förvaltningen av Vaggerydsortens fiskevårdsområde.

Kontakt