2012:10 Vaggerydsortens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2012:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 113

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan har utformats i samverkan mellan fiskevårdsområdesföreningen och Länsstyrelsen i Jönköpings län med målsättning att staka ut riktningen för den framtida förvaltningen av Vaggerydsortens fiskevårdsområde.

Kontakt