2012:08 Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2012:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Jönköpings kommun har satt upp mål och åtgärder, som berör skyddsvärda träd, i
kommunens Naturvårdsprogram (Jönköpings kommun 2009) som är en del av Program
för hållbar utveckling (Jönköpings kommun 2012).

Målen och åtgärderna handlar bland annat om inventering av skyddsvärda träd, frihuggning och om att kommunen ska ha statistik för antalet avverkade träd.

I och med att delar av tätorterna Jönköping och Huskvarna framträder som värdetrakter har Jönköpings kommun ett stort ansvar i arbetet med att förvalta och bevara skyddsvärda träd.

Jönköpings kommun har satt upp egna mål och åtgärder för skyddsvärda träd i sitt naturvårdsprogram (Jönköpings kommun 2009) och i program för hållbar utveckling (Jönköpings kommun 2012). I Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd finns fler mål och åtgärder som syftar till att ge bättre förutsättningar för skyddsvärda träd.

Jönköpings kommun arbetar för att uppnå sina egna satta mål och åtgärder genom att även arbeta med delar av målen och åtgärderna i Åtgärdsprogrammet kan gynnas träden ännu mer.

Kontakt