2012:06 Landsjöns fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2012:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

Landsjön är en sjö som tack vare sin lokalisering i Skärstaddalen vid Kaxholmen, med närhet till Huskvarna och Jönköping, är populär ur fiskesynpunkt. Sjöns popularitet går också att avläsa i statistiken från fiskekortsförsäljningen. Landsjön brottas också med övergödningsproblem på grund av den höga näringsämnesbelastningen från närområdet. Eftersom intresset är stort för Landsjön ur såväl fiske- som naturvärdessynpunkt har det varit mycket inspirerande att arbeta med denna förvaltnings- och utvecklingsplan

Kontakt