2012:02 Kräftprovfiske Jönköpings län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2012:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Kräftprovfisket utfördes 2010 mellan 30 augusti och 10 september på sammanlagt 12 lokaler. På tre lokaler återfanns kräftor i mjärdarna. Flodkräftor fångades endast på en av dessa. Resultatet var väntat på en av de två lokaler där signalkräfta återfanns. Där tycks signalkräftan ha etablerat sig med goda förutsättningar för reproduktion och försurningspåverkan på beståndet bedömdes vara obetydlig. På lokalen där flodkräfta påträffades ökade fångst per ansträngning, jämfört med tidigare års kräftprovfisken. Här har flodkräftbeståndet klarat sig bra tack vare tidigare stödutsättningar, gynnsamma bottenförhållanden och goda förutsättningar för lyckad reproduktion de senaste två-tre åren. Fiskerättsägarna bedriver här också ett gemensamt fiske efter flodkräfta och är noga med att detta sker inom långsiktigt hållbara nivåer. Kalkningsinsatserna har tillsammans med övriga åtgärdsinsatser gett resultat i form av ett välmående flodkräftbestånd. På resterande 9 lokaler noterades inga fångster. Man kan emellertid inte helt utesluta att enstaka kräftor förekommer. Utebliven fångst kan ha en rad olika orsaker och beror oftast på en kombination av olika faktorer, som härrör från områdets specifika förutsättningar. Inledningen behandlar några viktiga orsaker och hot mot flodkräftans fortlevnad, dess levnadskrav, samt insatser för bevarandet av flodkräftan i Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping