2012:01 Nätprovfiske i Vaggerydsortens fiskevårdsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2012:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Provfisket av Vaggerydsorten är en del i arbetet med framtagandet av en förvaltnings- och utvecklingsplan för Vaggerydsortens fiskevårdsområde. Provfisket och förvaltnings- och utvecklingsplanen bekostas av fiskevårdsområdesföreningen själva, samt med medel för lo-kala naturvårdsprojekt (så kallade LONA-medel från Naturvårdsverket) och med Leader-medel (EU-stöd för Landsbygdsutveckling). Ett annat viktigt syfte med provfiskena är att göra en ekologisk statusbedömning med avseende på fisk för vattenförvaltningen. Provfis-kena utfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län, med hjälp av Vaggerydsortens fiskevårds-områdesförening.

Kontakt