2016:16 Provfiske i Jönköpings kommun 2009 och 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport

Under 2009 och 2010 provfiskade Länsstyrelsen i Jönköpings län 4 sjöar (Rocksjön, Västersjön, Skärsjön och Landsjön) i Jönköpings kommun som inte omfattades av ordinarie kalkningseffektuppföljning. Resultatet ifrån dessa provfisken presenteras i föreliggande rapport.

Nätprovfiske är en väl beprövad metodik för att undersöka fiskbestånd i sjöar. Genom att använda den standardiserade metodiken (Appelberg & Bergquist 1994) är det möjligt att jämföra resultatet med andra sjöar som fiskats med samma metodik. Det blir även möjligt att upptäcka förändringar i resultatet mellan olika år.

Fiskbestånden fungerar som indikatorer på hur tillståndet i sjön varit en längre tid och ger en mer rättvis bild än enstaka vattenprover som endast visar ett momentanvärde. Fisken intar en central plats i sjöars ekosystem och utgör de övre trofiska nivåerna i sjöns näringsväv. Därför är det viktigt att bedöma fisksamhällenas status och eventuella förändringar, vilket i sin tur gör det möjligt att utvärdera sjöns allmänna tillstånd.

Kontakt