2011:38 Indikatorarter för artrika biotoper i vattendrag och torrängar

Om publikationen

Löpnummer: 2011:38

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport har tillkommit som följd av ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning och på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. I rapporten utvärderas resultat från 2 453 provtagningar av bottenfauna på strömlokaler i vattendrag.

Syftet med utvärderingen har varit att identifiera indikatorarter för strömbiotoper med artrik bottenfauna. Indikatorarter som skulle kunna förenkla och effektivisera möjligheterna att detektera och övervaka artrika lokaler.

Kontakt