2011:38 Indikatorarter för artrika biotoper i vattendrag och torrängar

Om publikationen

Löpnummer:
2011:38
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har tillkommit som följd av ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning och på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. I rapporten utvärderas resultat från 2 453 provtagningar av bottenfauna på strömlokaler i vattendrag.

Syftet med utvärderingen har varit att identifiera indikatorarter för strömbiotoper med artrik bottenfauna. Indikatorarter som skulle kunna förenkla och effektivisera möjligheterna att detektera och övervaka artrika lokaler.

Kontakt