2011:37 Screening av miljögifter i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Mängden kemikalier som vi använder idag har ökat dramatisk de senaste årtionden. Kunskapen om dessa kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön är i många fall bristfällig.

Screening av miljögifter innebär att förekomsten av ett stort antal ämnen i ett område eller att ett urval av ämnen vid ett stort antal lokaler undersöks. Naturvårdsverket väljer varje år ut ett antal ämnen eller ämnesgrupper som skall ingå i den nationella screeningen.

Länsstyrelsen i Jönköping väljer sedan ut de ämnen som anses intressanta för länet

Kontakt