2011:26 Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2011 - Årån, Solgenåarna

Om publikationen

Löpnummer: 2011:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 194

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Årån och Solgenåarna i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2011

Kontakt