2011:20 Verksamhetsberättelse 2010 - Försurning och kalkning i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

Kalkningen i Jönköpings län har pågått i mer än 30 år. Sedan flera år tillbaka har försurningsläget i sjöar och vattendrag blivit bättre och glädjande nog fortsätter denna återhämtning. Orsaken är de kraftigt minskade utsläppen under de senaste årtiondena som även har medfört en minskning i kalkningen i delar av länet. Men faran är inte över. För att försurningskador inte ska komma tillbaka igen behöver kalkningen fortsätta i många år framöver. Delar av Jönköpings län har varit så hårt drabbad av försurning att skadorna behöver mycket lång tid på sig för att repareras. Även andra faktorer som klimatförändringar och skogsbruk kan spela en avgörande roll för hur läget i sjöar och vattendrag förändras framöver.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping