2011:13 Källundasjön

Om publikationen

Löpnummer:
2011:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Källundasjön har ett till antalet relativt normalstort fiskbestånd vars biomassa är något lägre än förväntat. Sjön har måttlig ekologisk status och domineras av karpfisk. Fiskarnas medelvikt är förhållandevis låg vilket dels beror på att det är ont om större individer och dels på den stora gerspopulationen. Det finns få större abborrar vilket kan bero på konkurrens med mört och högt predationstryck från gädda. Eftersom det finns så mycket gers är det även troligt att dessa konkurrerar med abborren i sjön. Beståndet av gädda tycks vara välmående och relativt stort. Trots att inga årsyngel av mört fångades bedöms mörtbeståndet vara opåverkat av försurning. Eftersom det saknades ett år gamla abborrar i fångsten bör det ske en uppföljning på abborrens reproduktion för att utreda eventuella problem.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping