2011:07 Kvicksilver i fisk i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

För att följa utvecklingen av kvicksilver i fisk i Jönköpings län så antogs ett regionalt miljöövervakningsprogram,
”Miljögifter i fisk”, år 2004. Programmet omfattar 12 sjöar med provtagning vart femte år.

I denna rapport presenteras resultat från miljöövervakningssjöarna samt ytterligare 28 sjöar och ett vattendrag för perioden 1999 till 2009. Extrasjöarna
och vattendraget har undersökts inom kommunernas egen övervakning.


Kontakt