2010:33 Nätprovfiske i Jönköpings län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
219
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av 19 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2009. I tabell 1 nedan redogörs för vilka sjöar som fiskats, när de fiskats och vilka arter som fångats. I tabellen finns även en bedömning av försurningsstatus för de olika sjöarna (bedömningsgrunder se bilaga 2) samt bedömningen av fisksamhällets ekologiska status i respektive sjö (EQR8).

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram samt fångstredovisning/-beräkning.

Kontakt