2010:32 Blomflugor i övre Emådalen - En sammanställning av fynd 2005-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2010:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning över blomflugor (Diptera, Syrphidae) som noterats i Övre Emådalen mellan 2005 och 2010. Till grund för resultatet ligger bifångster från arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter samt privata insamlingar gjorda av författarna i området. Totalt har 240 arter av blomflugor noterats varav minst 8 är nya för provinsen Småland. 10 av de funna arterna finns med på den svenska rödlistan. Särskilt noterbara fynd från området utgörs t.ex. av rödhornig månblomfluga, Eumerus ruficornis, tallsotblomfluga Psilota atra, brunpannad fotblomfluga Platycheirus brunnifrons, boksavblomfluga Brachyopa panzeri, kort rotlusblomfluga Pipizella virens samt giffelblomfluga Ceriana conopsoides. Området hyser således en skyddsvärd fauna av blomflugor med flera rödlistade och naturvårdsintressanta arter.

Kontakt