2010:26 Nätprovfiske i Jönköpings län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2010:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 191

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av de 14 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2008. I tabell 1 nedan redogörs för vilka sjöar som fiskats, när de fiskats och vilka arter som fångats. I tabellen finns även en bedömning av försurningsstatus för de olika sjöarna (bedömningsgrunder se bilaga 2) samt bedömningen av fisksamhällets ekologiska status i respektive sjö (EQR8).

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram, fångstredovisning/-beräkning samt EQR8-uppgifter.

Kontakt