2010:19 Småskalig vattenkraft i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Inom energi-, klimat- och miljöpolitiken finns såväl synergieffekter (områden eller verksamheter som kan dra fördel av respektive delmål) som konfliktområden (områden där möjligheterna att uppnå andra mål hindras eller försvåras). Att urskilja och identifiera dessa synergier/konflikter underlättar såväl beslutsprocessen som styrningen i samhället.

Länsstyrelsen och Svensk Vattenkraftförening (SVAF) har gjort en sammanställning av i länet befintliga dammar och deras energipotential samt förekommande natur- och kulturvärden i vattendragen/sjöarna som berörs av dessa dammar. Sammanställningen kan användas av dem som vill ansöka om tillstånd till ett vattenkraftverk, i arbetet med landsbygdsutveckling, klimatstrategins förverkligande, Länsstyrelsens ärendehandläggning och miljömålsarbetet.
För finansiering av projektet har medel sökts ur Landsbygdsprogrammet. SVAF har finansierat sitt deltagande i projektet med medel från Bixias miljöfond (tidigare Östkraft).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping