2009:42 Kräftprovfiske i Jönköpings län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2009:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

Kräftprovfisket 2005 utfördes från mitten av augusti till cirka en vecka in i september. 16 sjöar och tre vattendrag provfiskades.

Det vanligaste motivet till provfisket var uppföljning av återintroduktion av flodkräfta. Av dessa 12 fisken hittades signalkräfta på fyra lokaler varav tre var kända sedan tidigare. Motivet till övriga fisken var inventering och kalkeffektuppföljning.

Länsstyrelsen arbetar för att ta fram särskiljda skyddsområden för flodkräfta. Syftet med områdena är att bevara och stärka befintliga bestånd genom att försvåra spridningen av kräftpest. Skyddsområdena är direkt kopplade till regeringens miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt