2009:29 Provfiskeutvärdering 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2009:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en fördjupad utvärdering av Annebergssjön, Hindsen och Linnesjön vilka provfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2004.

Kontakt