2009:29 Provfiskeutvärdering 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2009:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en fördjupad utvärdering av Annebergssjön, Hindsen och Linnesjön vilka provfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2004.

Kontakt