2009:15 Utvärdering av labilt aluminium

Om publikationen

Löpnummer:
2009:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

2004 påbörjades provtagning av fraktionerat aluminium i större omfattning på utvalda vattenkemilokaler inom kalkeffektuppföljningen i länet. Kriterier som användes vid framtagande av lokalerna var att de skulle ha målsättning för pH satt till 5,6 eller försurningspåverkad fisk eller bottenfauna i vattendrag eller vara okalkade referensvattendrag. 32 lokaler ingick i aluminiumprogrammet vid starten.

I denna utvärdering av labilt aluminium har 19 lokaler utpekats där provtagning av aluminium kan avslutas. Kriterierna för att en lokal ska avslutas har varit där halterna av labilt aluminium i stort sett alltid legat under lägsta mätområdesgräns. Ytterligare 5 lokaler var avslutade sedan tidigare. En lokal har avslutats inom kalkeffektuppföljningen och ingår numera i SLU:s trendvattendrag. Nya lokaler är också utpekade. 26 nya lokaler har utpekats. Kriterierna har varit försurningspåverkad bottenfauna mellan 2000-2007 eller försurningspåverkat elfiske mellan åren 2005-2007. Helst skulle lokalerna även ha försurningspåverkad vattenkemi. Förslag på nya lokaler begärdes in från huvudmännen i kommunerna och många av förslagen finns med bland de nya lokalerna. Vattendrag har blivit prioriterade då erfarenheten visar att halterna av labilt aluminium i länets sjöar sällan är förhöjda

Vid 14 av 36 lokaler överskrids 50 µg/l (Höga halter) labilt aluminium som är den giftiga nivån för till exempel öring och abborre under perioden oktober 2003 till 2007. Sätter man gränsen vid 30 µg/l, som är den giftiga gränsen för bland annat lax och mört, så är det 19 lokaler av 36 som överskrids under samma period.

Kontakt