2009:13 Nätprovfiske i Sommen 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2009:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Sommaren 2007 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Sommens FVOF ett standardiserat nätprovfiske i sjön Sommen. Syftet var dels att jämföra resultaten med 1996 och 1997 års provfisken som genomfördes av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium, dels att få en bättre bild över artutbredning och fisktäthet i olika delar av sjön. Kommentar: Observera att Sommens FVOF har finansierat nätprovfisket och att de vill bli kontaktade innan den data som presenteras i föreliggande rapport används i annat sammanhang.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping