2009:13 Nätprovfiske i Sommen 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2009:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Sommaren 2007 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Sommens FVOF ett standardiserat nätprovfiske i sjön Sommen. Syftet var dels att jämföra resultaten med 1996 och 1997 års provfisken som genomfördes av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium, dels att få en bättre bild över artutbredning och fisktäthet i olika delar av sjön. Kommentar: Observera att Sommens FVOF har finansierat nätprovfisket och att de vill bli kontaktade innan den data som presenteras i föreliggande rapport används i annat sammanhang.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping