2009:06 Lilla Nätaren - Tillstånd och förslag på åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2009:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
131
Publikationstyp:
Rapport

Lilla Nätaren ligger i Jönköpings kommun och tillhör Huskvarnaåns vattensystem. Uppströms i vattensystemet ligger Ryssbysjön, som har stora problem med övergödning. Nedströms har Lilla Nätaren förbindelse med Stora Nätaren, som i sin tur har förbindelse med Ylen och ytterligare nedströms Stensjön. Hela Huskvarnaåns vattensystem, från Ryssbysjön till Stensjön är av riksintresse för naturvården. Ylen samt Stora och Lilla Nätaren är utpekade som nationellt värdefulla sjöar.

Kontakt