2008:03 Den lokala naturvårdssatsningen i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Genom lokala naturvårdsbidrag har Sveriges kommuner, privatpersoner, företag och föreningar fått möjlighet att arbeta med naturvård i sin närhet. Nästan alla Sveriges 290 kommuner har deltagit med minst ett projekt i den lokala naturvårdssatsningen.

I den lokala naturvårdssatsningen har man tagit fasta på lokalt engagemang och lokal förankring, vilja och visioner om öppna landskap och levande landsbygd samt hälsa och friskvård. Syftet har bland annat varit att i projekten visa på hur insatser för naturvård även skapar förutsättningar för ökat friluftsliv, bättre folkhälsa och lokal tillväxt.

 

Det här har hänt i Jönköpings län:

  • Totalt har kommunerna ansökt om 84 projekt varav 72 har beviljats.
  • Alla 13 kommuner i Jönköpings län har deltagit med mellan två och tio projekt per kommun.
  • Projekten har sammanlagt tilldelats 12,5 miljoner kronor i bidrag och har planerade projektkostnader på cirka 26 miljoner kronor.

  I den här rapporten beskrivs samtliga projekt översiktligt, några mer ingående. Ungefär en tredjedel av projekten i länet har avslutats vilket innebär att många projekt fortfarande pågår. Alla projekt måste dock avslutas senast 2010.

  Kontakt

  Länsstyrelsen i Jönköpings län

  Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping