2008:01 Handbok för mer hållbart kemikaliearbete inom miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2008:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Framsida Handbok för mer hållbart kemikaliearbete inom miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsernas och kommunernas sätt att hantera kemikaliefrågor i miljöarbetet behöver utvecklas så att det bättre passar med intentionerna i miljöbalken och med miljömålet Giftfri miljö. Syftet med handboken är att förenkla för miljöskyddshandläggare inom länsstyrelsen miljöskydd och kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor att arbeta utifrån ett nytt förhållningssätt samt att visa olika verktyg och arbetsrutiner baserat på intentionerna med delmålen i Giftfri miljö.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping