2007:41 Från GIS-skikt till våtmark

Om publikationen

Löpnummer:
2007:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport
2007:41

Våtmarker är ett oerhört viktigt inslag i vår omgivning av flera olika anledningar. De fungerar som naturliga reningsverk, höga flöden och översvämningar kan dämpas genom dess vattenhushållande funktion och för många hotade arter bland både växter och djur är tillgången på våtmarker livsviktig.

Genom historiens gång har våtmarker utdikats och omvandlats till odlingsmark eller skogsmark. Det är därför nödvändigt att restaurera eller anlägga våtmarker för att kunna nå en hållbar utveckling i vårt samhälle.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping