2007:11 Nätprovfiske 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101:9425

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av de 35 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2006.

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram samt fångstredovisning/-beräkning.

Kontakt