2007:11 Nätprovfiske 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101:9425
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
174
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av de 35 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2006.

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram samt fångstredovisning/-beräkning.

Kontakt