2006:27 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Hela rapporten exklusive elfiskeprotokoll och kartor)

Hela rapporten går att beställa i pappersformat.

Kontakt