2006:27 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Hela rapporten exklusive elfiskeprotokoll och kartor)

Hela rapporten går att beställa i pappersformat.

Kontakt