2006:10 Nätprovfiske 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 130

Publikationstyp: Rapport

Fältrapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av de 26 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2005.

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram och fångstredovisning/-beräkning.

Kontakt