2006:10 Nätprovfiske 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
130
Publikationstyp:
Rapport

Fältrapport

Rapporten är en redovisning och bedömning av de 26 sjöar som provfiskats av Länsstyrelsen i Jönköpings län under sommaren 2005.

Varje sjö redovisas i rapporten med provfiskeuppgifter, försurningsbedömning, temperatur/syrediagram och fångstredovisning/-beräkning.

Kontakt