2005:41 Kalkningar i Gislaveds kommun 1998-2003. Måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer:
2005:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
181
Publikationstyp:
Rapport

Kalkning är nödvändig för att åtgärda de mycket omfattande försurningsskadorna i Gislaveds kommun. I stort sett hela kommunen omfattas av kalkningsåtgärder. Varje år sprids ca 4 200 ton kalk i Gislaveds kommun, vilket finansieras av staten och kommunen. I denna rapport sammanfattas de kalkningar som har skett under perioden 1998-2003.

Kalkningen av sjöar i Gislaveds kommun ger relativt bra resultat för vattenkemin i sjöar, men inte lika bra resultat i vattendrag. De vattenkemiska målen har varit uppfyllda i 90 % av sjöytan och i 49 % av vattendragslängden. Måluppfyllelsen för biologi är lägre än för vattenkemi, vilket drar ner den totala måluppfyllelsen till 75 % av sjöytan och 31 % av vattendragslängden. Att målen inte är uppfyllda i 25 % av sjöytan och 69 % av vattendragslängden beror dels på att de vattenkemiska målen inte är uppfyllda överallt och dels på att det tar tid för biologin att återhämta sig. Om man räknar antalet mål har 60 % av åtgärdsområdenas målsättningar varit uppfyllda. Jämfört med den förra utvärderingen, som omfattade treårsperioden 1995-1997, så är den totala måluppfyllelsen något lägre.

I åtta åtgärdsområden föreslås sänkta kalkdoser, i fem åtgärdsområden föreslås höjda doser eller förtätningar av omkalkningsintervallen och i 13 åtgärdsområden bedöms nuvarade kalkningsstrategi fungera bra. Utvecklingen i okalkade vattendrag tyder på att kalkning kommer att behövas under en lång tid framöver i kommunen.

Kontakt