2005:12 Sandödla (Lacerta agilis) i Jönköpings län 2004 - Inventering och biotoprestaurering

Om publikationen

Löpnummer:
2005:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades på uppdrag av länsstyrelsen i 7 områden och på totalt 27 lokaler i Jönköpings län under14 dagar mellan den15-20/6, 7-9/7 och 23-27/7 2004. Avsikten var att komplettera 2003 års inventering av arten genom att besöka gamla fyndorter som inte hanns med det året och att inventera områden i närheten av befintliga lokaler ytterligare.

Denna rapport redogör alltså för kompletteringar till Meddelande 2003:50 - ”Inventering av sandödla (Lacerta agilis) i Jönköpings län 2003 - Med synpunkter på hot och skötsel” (Lydänge & Berglind 2003).

Av sex besökta lokaler varifrån sandödlor tidigare rapporterats hittades arten på tre lokaler. Fem helt nya lokaler hittades. Två lokaler ligger i nya områden där arten inte dokumenterats förut. I Jönköpings län finns sandödlan i dag på 21 säkra lokaler inom sex olika områden. Några av dessa, på Skillingaryds skjutfält, ligger relativt nära varandra, och de bör eventuellt räknas till samma lokal.

Som ytterligare ett led i bevarandearbetet för sandödlan i Jönköpings län inleddes restaurering av tre sandödlelokaler vid Hestra i den norra delen av Gislaveds kommun. Restaureringen består främst i nedtagning av skuggande tallar.

Kontakt