På tal om kvinnor och män 2004

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida På tal om kvinnor och män 2004

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Trots att det är självklara saker, har vi fortfarande en bra bit kvar innan
målet är uppfyllt.


Vår förhoppning är att denna faktabok ska bidra till ökad kunskap om skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i Jönköpings län. Kanske kan den också bidra till en diskussion om varför situationen
är som den är. Fundera gärna på vad du kan göra för att påverka jämställdheten inom både ditt arbetsliv och i din vardag.

 

Kontakt