2004:51 Nätprovfiske i Jönköpings län 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2004:51

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 101

Publikationstyp: Rapport

Av 13 stycken utvärderade sjöar hade de försurningskänsliga fiskarterna reproduktionsproblem i 3 stycken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping