2004:47 Screening i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2004:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

För att kunna följa upp miljömålet ”Giftfri Miljö” behövs övervakning av ett brett spektrum av ämnen
som kan hota människors hälsa och miljö.

Screeningen är ett begrepp som innebär att ämnen mäts i ett begränsat antal väl valda medier vid ett eller några tillfällen. Under 2002 och 2003 år har den regionala
screeningverksamhet i Jönköping län omfattat bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, Ftalater,Bisfenol A, Tetrabutyldifenol, Butylfenoler och Metylfenoler. Bromerade flamskyddsmedel och
bekämpningsmedel ingick i 2002 års screeningverksamhet medan resterande ämnen undersöktes 2003.


Mätningar av de aktuella ämnena har gjorts ibland annat inkommande och utgående vatten vid avlopps och reningsverk, slam i avlopps- och reningsverk och i vissa fall även i sediment i recipientvatten.

Kontakt