2004:44 Kalkningar i Nässjö kommun 2001-2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Många av åtgärdsområdenas målsättningar är uppfyllda, cirka 80 %. Men det förekommer fortfarande några problem som antagligen beror på försurningen. I vissa fall förekommer även viss föroreningspåverkan. Sänkta kalkdoser har i vissa åtgärdsområden kunnat föreslås på grund av tillfredsställande resultat när det gäller både vattenkemin och de biologiska undersökningarna.

Signalkräfta har påträffats i Fagerhultasjön (åo 96) sedan 1985 och beståndet har ökat något sedan dess. Men än så länge håller flodkräftbeståndet jämna steg med signalkräftan och uppföljning av blandbeståndet kommer att ske även i fortsättningen.

Ingen biologisk återställning har gjorts i Nässjö kommun, varken under den senaste treårsperioden eller tidigare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping