2004:40 Hotade dagaktiva fjärilar i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2004:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Sommaren 2004 inventerades 19 olika lokaler, fördelat på två områden i Jönköpings län, efter den akut hotade veronikanätfjärilen (Melitaea britomartis). I ett av dessa områden, Skuruhatt i Eksjö kommun, hittades ett exemplar av arten 1977 och inventeringarna avsåg att undersöka om arten fortfarande fanns kvar. Undersökningen av området kring Skuru hatt visade att veronikanätfjärilen inte längre lever kvar i den gamla fyndplatsens omedelbara närhet. Inga fynd gjordes heller i det andra området, som valts ut på grund av sin närhet till en ännu existerande population i Östergötland. En trolig bidragande orsak till utdöendet i det område som tidigare hyst arten, är att det med sina cirka 300 meter över havet inte kan erbjuda tillräckligt goda klimatförhållanden för veronikanätfjärilens långsiktiga överlevnad.

Under inventeringen registrerades även andra rödlistade dagaktiva fjärilar. Totalt registrerades åtta olika arter, bland annat kovetenätfjärilen (Melitaea diamina) som länge antagits vara utgången från regionen. För att få en mer fullständig bild av de rödlistade dagaktiva fjärilarnas utbredning i länet kompletterades inventeringarna med uppgifter från tiden efter 1950 från museer, privata samlare och naturintresserade personer. Det kompletterande materialet visade att ytterligare två rödlistade arter av dagaktiva fjärilar förekommit i länet de senaste 54 åren. En av dessa, körsbärsfuks (Nymphalis polychloros) är, att döma av kontinuerligt inkommande fynduppgifter, fortfarande bofast på två lokaler i den sydöstra delen av länet.

Kontakt