2004:22 Provfiske i Jönköpings län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2004:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
124
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en redovisning av resultaten från Länsstyrelsens provfisken i 16 sjöar i Gislaved, Jönköping, Gnosjö, Vaggeryd, Habo och Värnamo kommuner under 2001.

I 9 sjöar var fiskfaunan opåverkad av försurning. Östra Trollsjön har inget mål för fiskfaunan men uppvisar tecken på försurningsskador hos mört. Orsaken till att målsättningen inte var uppfylld var att framförallt allt mört inte hade haft någon reproduktion de senaste 3 till 5 åren.

I 3 sjöar har mört återintroducerats som en biologisk återställningsåtgärd och i en av dessa, Mellansjön, var målsättningen uppfylld.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping