2004:20 Kräftprovfiske i Jönköpings län 2002 och 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2004:20

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 117

Publikationstyp: Rapport

I innevarande utvärdering av kräftprovfisken från Jönköpings län ingår resultatet från både 2002 och 2003. Resultaten från fiskena presenteras uppdelat per säsong.
Kräftprovfiske sommaren 2002 och 2003. Resultaten från fiskena presenteras uppdelat per säsong.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping