2004:01 Inventering av förorenade områden i Nässjö kommun 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Under 1990-talet började Naturvårdsverket arbeta med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete på landets
länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO).

Under 2003 har inventeringen i Jönköpings län pågått i Nässjö kommun. Detta har resulterat i registrering av 217 objekt i Länsstyrelsens MIFO-databas, varav 49 objekt är riskklassade enligt den framtagna metodiken.

Med detta har arbetet för att komma tillrätta med förorenade områden inte avslutats utan går vidare med nya uppgifter och fortsatt samarbete kommun och länsstyrelse emellan. Den viktigaste biten består i att kommunen och länsstyrelsen driver inventeringen av pågående verksamheter framåt i den ordinarie tillsynen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping