2003:51 Kalkningar i Sävsjö kommun 2000-2002 - Måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer:
2003:51
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport

Idag bedrivs kalkning i nio åtgärdsområden i Sävsjö kommun. Kalkningen är en nödvändighet och i dagsläget en ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Var tredje år görs en utvärdering av utförda kalkningar i Sävsjö kommun. Följande utvärdering omfattar perioden 2000-2002.

De genomförda kalkningsåtgärderna i Sävsjö kommun har givit så goda resultat att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Inom åtgärdsområdena finns dock delmål som ännu inte nåtts.

Totalt för kommunen uppnåddes 83% av målen för kalkningen under perioden 2000-2002. 15% av målen uppnåddes ej och 2% kunde inte bedömas. Det är svårt att jämföra andelen uppnådda och ej uppnådda mål med den tidigare utvärderingsperioden (1997-1999). Andelen mål har nämligen förändrats och därför blir jämförelsen inte riktigt rättvis.

Några förändringar som har skett sedan den förra utvärderingsperioden är att vattenkemimålen för åtgärdsområde 119, Vämmesån, inte är uppfyllda under senaste perioden (2000-2002), jämfört med den tidigare (1997-1999) då de var uppfyllda. Likaså är det för vattenkemimålet för åtgärdsområde 132, Stora Värmen, som inte uppfyllts under den senare perioden, men som varit uppfyllt tidigare. I övrigt inga förändringar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping