2003:47 Kalkningar i Eksjö kommun 2000 - 2002 - Måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer: 2003:47

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

I stort sett har de genomförda kalkningsåtgärderna givit så goda resultat att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Inom åtgärdsområdena finns dock delmål som ännu inte nåtts. I rapporten särredovisas varje åtgärdsområde, måluppfyllelsen, de delmål som uppnåtts och de som inte har det samt förslag på förändringar/åtgärder. Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt