2003:47 Kalkningar i Eksjö kommun 2000 - 2002 - Måluppfyllelse och effekter

Om publikationen

Löpnummer:
2003:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

I stort sett har de genomförda kalkningsåtgärderna givit så goda resultat att de flesta av åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. Inom åtgärdsområdena finns dock delmål som ännu inte nåtts. I rapporten särredovisas varje åtgärdsområde, måluppfyllelsen, de delmål som uppnåtts och de som inte har det samt förslag på förändringar/åtgärder. Kommentar:
Länkar till filer

Kontakt