2003:42 Kräftprovfiske i Jönköpings län 2002 och 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2003:42

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 117

Publikationstyp: Rapport

I innevarande utvärdering av kräftprovfisken från Jönköpings län ingår resultatet från både 2002 och 2003. Resultaten från fiskena presenteras uppdelat per säsong.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping