2003:19 Utvärdering av elfisken i Sävsjö kommun 2000-2002

Om publikationen

Löpnummer:
2003:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-9525
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Lokalerna i åtgärdsområde 119 i Sävsjö kommun uppvisar samtliga en bra - mycket bra respons på genomförd kalkning. Ingen av fiskpopulationerna bedöms som allvarligt påverkad av försurning eller annan mänsklig påverkan på vattendragen. Tillgången på öringungar var i stort sett jämförbar med tidigare elfisken även om en minskning kunde noteras i Hjorsetån. Närvaron av årsungar av signalkräfta indikerar dock, tillsammans med ganska rikliga mängder årsungar av öring att vattenkvaliteten varit tillfredsställande under året. Resultatet bekräftas även av de bottenfaunaundersökningar som genomförts i vattendragen säsongen 2001 (Länsstyrelsens meddelande 2002:38).

Kontakt