2003.17 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2003:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN1101-9425

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 132

Publikationstyp: Rapport

  En noggrannare utvärdering av elfiskena i Eksjö, Sävsjö och Värnamo kommuner görs i för varje kommun separat rapport. 2003:18PDF: Resultat Värnamo 2003:19PDF: Resultat Sävsjö 2003:20PDF: Resultat Eksjö

Kontakt